VM INTERNATIONAL AUDIT & CONSULTING

 

Introductie (vervolg)

 

VMIAC biedt u de mogelijkheid om in Frankrijk uw filiaal of bijkantoor te vestigen op haar adres (domiciliatie), dus zonder dat daarvoor de zware investeringen nodig zijn die gewoonlijk worden vereist voor zulke activiteiten. Teneinde haar cliënten in staat te stellen zich te concentreren op de essentiële aspecten van de bedrijfsactiviteiten in Frankrijk, kan VMIAC daarnaast uw administratie en het beheer van uw financiële zaken in Frankrijk verzorgen. Hiertoe is VMIAC meer dan welk ander kantoor in staat, omdat zij twee unieke kenmerken bezit:

- een eigen juridische afdeling met Franse juristen (gespecialiseerd in boekhoudkundig recht, domiciliëring en het opzetten van een S.A.R.L. (BV) of een S.A. (NV) in Frankrijk,

 

- een boekhouding onder leiding van een Franse accountant en met Franse boekhoudkundigen.

 

 

Omdat VMIAC hierover beschikt, kan zij de administratie en de financiën beheren met volstrekte inachtneming van de Franse voorschriften. Op deze wijze ontstaan er geen vertragingen bij de diverse administratieve, boekhoudkundige, fiscale en juridische handelingen en kan qua snelheid en efficiëntie de meest gunstige opzet van uw administratie worden bewerkstelligd, daarbij rekening houdend met uw wensen en uw bedrijfscultuur (ook vanuit het kostenoogpunt).


Naast bovengenoemde diensten levert VMIAC ook een bescheiden bijdrage aan de commerciële kanten van uw bedrijf door middel van ondersteunende activiteiten, zoals het leggen van initiële contacten, het doen van voorbereidende marktonderzoeken, het bemiddelen bij het aantrekken van tussenpersonen (transporteurs, directe verkopers), enzovoort.

 

 

Op het tweede plan kunt u profiteren van VMIAC’s gunstige en uitermate centrale ligging in het absolute hartje van Parijs (tussen het Louvre, de Notre Dame en nabij de Eiffeltoren), in de nabijheid van het financiële en commerciële centrum van de stad en met ruime parkeergelegenheid en het RER/Métro-knooppunt van Châtelet op loopafstand.

 

 

Verder noemen we de nauwe contacten die VMIAC onderhoudt met die organisaties, die de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven in Parijs en de rest van Frankrijk behartigen.

 

 

Kortom, VMIAC doet aan allround begeleiding van Nederlandse bedrijven in Frankrijk.

 

 

Deze definitie is met opzet zo ruim gehouden, omdat ze een groot pakket van ondersteunende diensten aanbiedt. Indien u geïnteresseerd bent in de Franse markt, of daar al activiteiten ontplooit, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Wij kunnen in nauw overleg met u de dienstverlening aan uw wensen en omstandigheden aanpassen, opdat uw bedrijf daar het meest mee is gediend.

 

 

 

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

 

 

Rober U.S.A. van Oudheusden
Directeur

 

 

 


Sosiéte d’expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrit au tableau de l’ordre de la région de Paris
Ile-de-France et à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris
Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.500,00 Euros
Rcs Paris B 450 942 826 , TVA FR 45 450 942 826

 

Bijlage: Informatie over V.M.International Audit & Consulting S.A.R.L.

 

 

   

©2008-2021 VM-International.net - Gebruiksvoorwaarden- Credits

#Click here to enter the latest version of the website ici