VM INTERNATIONAL AUDIT & CONSULTING

 

Juridische vermeldingen en gebruiksvoorwaarden van de site
vm-international.net

 

De auteur behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder kennisgeving de voorafgaande gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Sommige documenten en dossiers van de site www.vm-international.net kunnen worden onderworpen aan aanvullende bijzondere gebruiksvoorwaarden. U kunt een link installeren naar deze site, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur, op voorwaarde dat uw site niet wordt beschouwd als beledigend of in strijd met de openbare orde. De presentatie en de inhoud van de site www.vm-international.net worden u verstrekt "als zodanig" en "zoals het is".

 

De auteur garandeert niet de toegankelijkheid of de nauwkeurigheid van deze online geplaatste pagina's, en behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de webpagina’s te wijzigen, toe te voegen en te verwijderen. De auteur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische incidenten op uw computer tijdens de aansluiting op deze site, noch de inhoud van de sites waarnaar www.vm-international.net een link heeft gelegd. Uw toegang tot deze site verleent U geenszins een licentie of een recht op gebruik van de merken die verschijnen op deze webpagina’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

 

Verantwoordelijke van de publicatie:

 

Valérie Marcel

Bedrijf:

 

VM International Audit & Consulting / RCS 450 942 826 / APE 6920Z

Hosting:

 

Jaguar Network

   

©2008-2021 VM-International.net - Gebruiksvoorwaarden- Credits

#Click here to enter the latest version of the website ici